Facebook Google Plus Kontakt

Aktualności

Biuro rachunkowe czy własna działalność

09.06.2016
Biuro rachunkowe czy własna działalność
Zlecanie prowadzenia księgowości na zewnątrz


Pewnej grupy przedsiębiorców w przypadku np. gdy działalność nie jest skomplikowana i nie wiąże się z wypełnianiem czasochłonnych obowiązków, nie zleca  prowadzenia księgowości na zewnątrz nie musi być opłacalne. Często mali przedsiębiorcy samodzielnie świetnie radzą sobie z rozliczeniami i wówczas nie ma potrzeby podejmowania współpracy z zewnętrzną firmą. Jednak dla wielu firma taka pomoc okazuje się niezbędna ze względu na korzyści ekonomiczne, z  chęci uniknięcia niepotrzebnego ryzyka, ponoszenia nieprzewidzianych kosztów czy innych negatywnych konsekwencji prowadzenia księgowości firmy we własnym zakresie.

Należy pamiętać, że powierzenie firmie zewnętrznej  prowadzenia księgowości , rozliczeń i innych spraw podatkowych nie zwalnia przedsiębiorców z konieczności udziału w nich. Współpraca między firmą zlecającą obsługę a biurem księgowym warunkuje prawidłowość wykonania usługi. Biuro rachunkowe potrzebuje  dostarczenia na czas niezbędnych dokumentów, informacji lub dodatkowych wyjaśnień. W przypadku  prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe, zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych  przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem, lecz nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Korzyści z powierzenia obsługi księgowej podmiotowi zewnętrznemu


Zalety zlecenia obsługi księgowej uprawnionemu podmiotowi :

• odpowiedzialność za czynności księgowe przedsiębiorca przenosi na doradcę podatkowego czy biuro rachunkowe (podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC),

• ogranicza koszty pracy i oszczędza swój czas (nawet przy kilkunastu dokumentach)

• podatnik unika kontaktu z urzędnikami, gdyż prowadzenie bieżących spraw przed urzędem skarbowym (pisma, zawiadomienia, wyjaśnienia) przenosi na kancelarię czy biuro. 

• zlecając prowadzenie księgowości wyspecjalizowanemu biuru, zyskuje się zazwyczaj kontakt z wieloma zatrudnionymi w nim specjalistami z różnych dziedzin. Specjalista doradzi, co zrobić, żeby - całkowicie legalnie - obniżyć podatki, pomoże zoptymalizować przychody i koszty oraz zwróci uwagę na te zdarzenia gospodarcze, które mogą zostać podważone w trakcie kontroli. Wykwalifikowana kadra takiego biura zwiększa pewność co do prawidłowości wypełniania zobowiązań prawno-podatkowych, znacząco ograniczając ryzyko błędu i  minimalizując ryzyko związane z prowadzoną działalnością.