Facebook Google Plus Kontakt

Aktualności

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 r.

05.08.2016
Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 r.

Nowelizacja przepisów wprowadziła nowe zasady zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Pracodawca będzie mógł zawrzeć  trzy takie umowy z pracownikiem, maksymalnie na 33 miesiące. Zmieniły się także okresy wypowiedzenia.

Od 2016 roku  możliwości zawarcia dwóch umów terminowych np. każda na 5 lat już nie będzie. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy o pracę na czas określony, przy czym łączny okres obowiązywania tych umów nie będzie mógł trwać dłużej niż 33 miesiące. 

Ta reguła ma pewne wyjątki. Nie obowiązuje w przypadku zastępstwa innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, pracy w placówkach zagranicznych oraz pracy na czas kadencji.

Nowelizacja ma wpływ także na umowy trwające w chwili wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli były one zawarte na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to będą podlegały nowym przepisom.Jeżeli na przykład z tym samym pracownikiem były już zawarte dwie kolejne umowy na czas określony, to będzie można z nim zawrzeć jeszcze tylko jedną.Gdy pracodawca zawrze czwartą umowę albo ich łączna długość przekroczy 33 miesiące, to z mocy prawa taka umowa będzie traktowana jako umowa o pracę na czas nieokreślony

Nowe przepisy wprowadziły też zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony.  W przypadku umowy zawartej na krócej niż pół roku pracodawca będzie miał obowiązek wypowiedzieć ją z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku będzie to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.