Facebook Google Plus Kontakt

Kadry i płace

prowadzenie akt osobowych pracowników
Sporządzanie list płac
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie płatnik
sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników
sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy),