Facebook Google Plus Kontakt

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Pomoc przy założeniu firmy i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
Księgowanie zdarzeń gospodarczych,
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNiP,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
Sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań,
Reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
Archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.