Facebook Google Plus Kontakt

Ryczałt ewidencjonowany

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu,
Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT,
Ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.